PRODUKTBESKRIVNING

KASTRATSÅNG 2.0 handlar om yrkesmässig kastratsång i Europa och medelhavsområdet från omkring 2500 FVT (före vår tid) till idag och har flera beståndsdelar. En bok på va 453 sidor som bygger på jämförande och källkritiska studier är projektets ryggrad (se vidare käll- och litteraturförteckningen). En detaljerad innehållsförteckning och sökfunktionen i PDF ersätter register. Nätbaserat material finns på www.kastrat.se och nås enklast via QR-koderna (mobil) och textlänkarna längst ned på sidorna. Hösten/vintern 2021 planeras en pod (arbetsnamn ’Kulturkapital’) med kompletterande information och möjlighet att ställa frågor.

INTE BARA SÅNG

Man behöver inte vara intresserad av klassisk musik för att ha utbyte av KASTRATSÅNG 2.0. Underrubriken INTE VAD DU TROR beror på att produktionen inte bygger på den klassiska synen på kastratsång som en operaföreteelse. Här är perspektivet mycket bredare och framställningen riktar sig till alla som är intresserade av musik- och kulturhistoria och samspelet mellan musik och samhälle. Kastratsångaren Jimmy Scott (1925–2014) sjöng jazz och soul och tas på lika stort allvar som kastraten ’Farinelli’ (Carlo Broschi, 1705–1782). Och eftersom yrkessångare oftast har gjort sin egen musik behandlas olika typer av vokalt musikskapande och improvisation lika utförligt som sångteknik. Läs utdrag här.