OM KASTRATSÅNG 2.0

Kastratsång 2.0 består av flera komponenter. Grunden är en populärvetenskaplig bok på ca 350 sidor i PDF (A4).  Dessutom ingår musikexempel, nätbaserat bildmaterial, videor, notexempel och källmaterial.


UNDERVISNINGSMATERIAL

Du som vill använda materialet i undervisning kan köpa utbildningsmaterial inklusive utvärderingsfrågor som kan användas från högstadiet till eftergymnasial utbildning samt i studiecirklar.